.

Trên XR Platform for Education của EON Reality có  >800,000

module 3D, AR đã dựng sẵn, dễ sử dụng đưa vào bài giảng

.

BƯỚC 1.

Tạo bài giảng AR/VR

 

 

  • Tạo tài khoản miễn phí trên EON XR Platform: https://eonreality.com/platform/

  • Giáo viên ghi âm lời giảng, tạo câu hỏi kiểm tra, tạo các ghi chú cho hình ảnh AR/VR và lưu bài giảng;

  • Học sinh có thể xem, làm kiểm tra ngay trên XR Platform

BƯỚC 2.

Dùng bài giảng AR/VR

 

 

Thầy cô và học sinh download

“EON XR” app về để xem và sử

dụng bài giảng của mình đã tạo

Dự Án do UNICEF Việt Nam tài trợ

 

 

Dự án do UNICEF Việt Nam hỗ trợ, tổ chức phi chính phủ CFC Vietnam và Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT triển khai và giới thiệu XR Platform for Education đến các trường đào tạo giáo viên trong cả nước.

 

———————-

Tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, trong đó có Việt Nam

———————-

Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em, thúc đẩy phổ cập và phát triển giáo dục cho mọi đối tượng.

———————-

Doanh nghiệp 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm giáo dục với các sản phẩm số 1 Việt Nam.

About the xr for education

Ms. Đậu Thúy Hà, Giám đốc dự án

Email: hadt@omt.vn